Steins Gewasverzorging is gespecialiseerd in het uitvoeren van spuitwerkzaamheden, bemesten met urean, gassen van aardappelen, het leveren van gewasbeschermingsmiddelen, zaaizaden, meststoffen en pootaardappelen.

Steins Gewasverzorging is ontstaan in 1994 toen wij voor een aantal akkerbouwers en veehouders in zuid-limburg spuitwerkzaamheden gingen verrichten. In de loop der jaren is het bedrijf hierin sterk uitgebreid, sinds 2007 leveren wij agroproducten zoals gewasbeschermingsmiddelen, zaaizaden, meststoffen, pootaardappelen en het gassen van aardappelen. Ons werkgebied dekt Limburg, maar ook delen van België en Duitsland. Sinds 2009 zijn wij CDG gecertificeerd, dat wil zeggen gecontroleerde distributie gewasbeschermingsmiddelen.