Met meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van spuitwerkzaamheden, met deskundig personeel en met onze Agrifac Condor zijn wij in staat om spuitwerkzaamheden uit te voeren en uw gewas tot in de puntjes te verzorgen. Onze machine is voorzien van GPS techniek met sectieschakeling om overlap te minimaliseren en efficiency te maximaliseren. Met brede banden in voor en najaar en cultuurbanden tussen de rijen door weten wij grond en gewas maximaal te sparen. Wij zijn VKL gecertificeerd voor voedselveiligheid door Nak-Agro. Het certificaat is te zien op WWW.VKL.NL of kostenloos op te vragen.

Onder spuitwerkzaamheden verstaan wij ook het bemesten van granen of grasland met urean (vloeibare meststof).

Het bemesten met urean heeft veel grote voordelen, denk maar aan: zéér nauwkeurige verdeling met minimale verliezen (vooral perceelsranden en hoeken), zéér snelle aanvangswerking (toch lange nawerking), lage kostprijs, grote capaciteit.